Panda

Chỉ từ 100.000₫

 • 5–10 phút
 • ±30 phút
 • yes
 • 9 A.M - 9 P.M
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes

Panda

 • 22&25
 • 23
 • 24
  • 100.000
  • 100.000
  • 100.000
  • 100.000
  • 150.000
  • 180.000
  • +30.000/bé

  • MIỄN PHÍ

Tốt nhất

Doraemon

Chỉ từ 180.000₫

 • 10–20 phút
 • ±20 phút
 • yes
 • 9 A.M - 9 P.M
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
Tốt nhất

Doraemon

 • 22&25
 • 23
 • 24
  • 180.000
  • 180.000
  • 180.000
  • 180.000
  • 230.000
  • 260.000
  • +30.000/bé (Đã giảm 60%)

  • MIỄN PHÍ

Dream

Chỉ từ 230.000₫

 • 10–20 phút
 • ±10 phút
 • yes
 • 9 A.M - 9 P.M
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes

Dream

 • 22&25
 • 23
 • 24
  • 230.000
  • 230.000
  • 230.000
  • 230.000
  • 280.000
  • 310.000
  • +30.000/bé (Đã giảm 60%)

  • MIỄN PHÍ